In de week van 17 tot en met 21 juni heeft het Dr. Mollercollege deelgenomen aan een Erasmus + project in Polen. Het lyceum Ogolnoksztalcace was ditmaal de gastheer voor de vier scholen. Naast het Dr.Mollercollege werd het gezelschap compleet gemaakt door een school uit Izmir (Turkije) en uit Valencia\.

Tijdens dit project met als titel 'Healthy Wealthy' werd teruggekeken op het thema wat aan bod was gekomen tijdens de eerste bijeenkomst in Turkije: 'Fighting against addictions'. In verschillende presentaties werd daarna door leerlingen en docenten uitgelegd hoe het gesteld is met sport en beweging in het land van herkomst. Wat doet elke school? Er werd vooral aandacht besteed aan wat sport voor positieve invloed kan hebben op het gehele doen en laten voor jongeren.

Naast workshops zoals yoga was er ook volop aandacht voor allerlei sportieve bezigheden. Natuurlijk werd de historische binnenstad ook bezocht alsmede het Joodse district en Schindler’s fabriek. De dagexcursie naar Auschwitz en Birkenau maakte op alle aanwezigen een zeer diepe indruk.

Tijdens de afsluitende ceremonie werd bij de gemaakte podcasts van de leerlingen uitvoerig stilgestaan bij het belang van deze samenwerkingen.

In augustus is het Dr.Mollerollege gastheer voor deel 3 van 'Healty Wealthy'.