Iedereen kent wel iemand met kanker. Kanker raakt ons allemaal. TOON is de ontmoetingsplek voor iedereen die geraakt is door kanker. Of je nu zelf ziek bent (geweest), naaste of nabestaande bent. Als kanker je raakt, sta je niet alleen. Weet dat je welkom bent bij TOON.

Bij het jubileumsymposium van TOON op woensdag 19 juni waren Hans Boer, Yvonne Fleerakkers en Bert Spitters aanwezig namens de ledenraad van Rabobank De Langstraat. Zij overhandigden ons een cheque van €6000,-. Een prachtig bedrag dat het mogelijk maakt lezingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten te organiseren voor gasten van TOON, professionals, stakeholders en belangstellenden.

Met het stimuleringsfonds wil Rabobank De Langstraat bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. Zij steunen daarbij projecten waarbij hun netwerk, kennis of een financiële bijdrage nodig is.

TOON | Centrum voor leven met en na kanker

Jan de Rooystraat 15

5141 EN Waalwijk

Tel.: 0416 – 65 27 34

Email: info@thhw.nl

www.inloophuistoon.nl