Maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld, dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag 15 juni was de Dag tegen Ouderenmishandeling, daarom komt het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling (EHGKM) met de Signalenwijzer Ouderenmishandeling. Voor iedereen die het idee heeft dat er iets niet klopt en die zich zorgen maakt om een oudere. Iedereen kan verschil maken!

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden meestal niet of te laat herkend. De meest voorkomende vormen van zijn psychische en fysieke mishandeling. Ook financieel misbruik komt veel voor. Met de toename van het aantal thuiswonende, zorgafhankelijke ouderen neemt het beroep op mantelzorgers toe, soms is mishandeling een gevolg van overbelasting van een mantelzorger.

Herken signalen

Het Regionaal Expertisecentrum is van mening dat wanneer meer mensen signalen kennen en weten wat je kunt doen, dit een grote stap is richting het stoppen van deze vorm van huiselijk geweld. De signalenwijzer kan worden ingezet voor het herkennen van de signalen van mishandeling bij ouderen, maar ook bij plegers. Daarnaast geeft het handvatten om in actie te komen. Praten met de oudere en andere betrokkenen is een eerste belangrijke stap bij het stoppen van ouderenmishandeling. Hoe je dit aan kunt pakken, valt ook te lezen in de signalenwijzer. De signalenwijzer is via de website: expertisecentrum-hgkm.nl te bestellen.

Hulp of advies

Wie zich zorgen maakt om een oudere, kan dus altijd iets doen. Zelf in gesprek gaan bijvoorbeeld, maar ook advies of hulp vragen bij Veilig Thuis is een goede eerste stap. Veilig Thuis heeft een anonieme chatfunctie op veiligthuis.nl, die zeer laagdrempelig is. Iedereen kan daar vragen over ouderenmishandeling stellen. Ook als je alleen een vermoeden hebt van ouderenmishandeling, kun je dit anoniem melden.

Regionaal Expertisecentrum

Huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en duurzaam oplossen. Dat is de ambitie van de regio Hart van Brabant. Daarom hebben we in de regio een Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waar professionals en vrijwilligers terecht kunnen voor expertise, kennis, ervaringsdeskundigheid en scholing. Het Expertisecentrum organiseert doorlopend voorlichtende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld seksueel geweld, grensoverschrijdend gedrag in de sport, intieme terreur, partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling. Ook organiseert het Expertisecentrum jaarlijks de Week tegen Kindermishandeling, en activiteiten tijdens Orange the World. Daarbij werken we altijd samen met (gemeentelijke) partners in de regio. Zo maken we in onze regio samen ├ęcht het verschil.