Welke ondersteuning is er binnen de gemeente Waalwijk mogelijk voor mensen met geheugenproblemen als er een vermoeden van beginnende dementie is? We gaan in gesprek met de dementieconsulent van Waalwijk. Wat is bij voorbeeld de WMO? Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

De gespreksleiders in het Alzheimer Café Waalwijk zijn Claudia Schapendonk en Brigitte van Heesewijk.

Het Alzheimer Café vindt plaats op woensdag 19 juni in woonzorgcentrum Antoniushof in Waalwijk. Inloop vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur. Einde programma om 21.30 uur. Onze gastvrouwen zorgen voor een goede ontvangst en begeleiding. U bent van harte welkom.

Het Alzheimer Café is een gezellige, warme en veilige plek om lotgenoten te ontmoeten en voor mantelzorgers om met elkaar van gedachten te wisselen. Er is veel (gratis) informatie beschikbaar over het onderwerp. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.facebook.com/alzheimercafewaalwijk

Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/alzheimercafewaalwijk of neem contact op met Karin van den Bogaard, coördinator van het café, e-mail: k.vandenbogaard@alzheimervrijwilligers.nl.