Het is weer tijd om te Kwispellezen in de Bibliotheek Waalwijk. Kinderen uit groep 3 en 4 uit Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk kunnen zich aanmelden voor een nieuwe reeks Kwispellezen. Dat is voorlezen aan een hulphond, voor kinderen die moeite hebben met lezen. Na de zomervakantie starten we met een nieuwe serie van 8 bijeenkomsten op de woensdagmiddag.

Wat is Kwispellezen en wie kan er meedoen?

Het Kwispellezen is bedoeld voor kinderen uit groep drie en vier, die moeite hebben met lezen. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld onzeker zijn en bang zijn om fouten te maken, of omdat ze aanleg voor dyslexie hebben. Bij Kwispellezen kunnen zij 1-op-1 voorlezen aan een speciaal opgeleide hulphond. De hond luistert aandachtig en geeft geen oordeel over het voorlezen. Het voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen een succeservaring. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.

Sponsors in het zonnetje

De Bibliotheek Midden-Brabant kan het Kwispellezen organiseren dankzij de steun van diverse organisaties. Dit jaar hebben wij maar liefst 3 donaties ontvangen. Hiervoor zijn wij hun ontzettend dankbaar. Wij bedanken het Rabobank Stimuleringsfonds, Waalwijk Taalrijk en de Lionsclub Waalwijk van harte. Dankzij jullie kunnen we de komende 3 jaar weer een hoop kinderen helpen in hun leesontwikkeling.

Hoe kun je jouw kind aanmelden?

Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies. De reeks start 18 september. Een sessie duurt 15 minuten en vindt één keer per week plaats. Aanmelden kan via de school van je kind. Let op, er is wel een kleine eigen bijdrage van toepassing. Wil je eerst meer weten over het project? Bekijk dan onze website: www.bibliotheekmb.nl/kwispellezen of vraag er naar bij jouw bibliotheek.