Het Autismecafé is een initiatief van ouders voor ouders, familieleden, vrienden en professionals die een kind of partner met een autismespectrumstoornis hebben, meemaken of begeleiden.

De toegang tot de Autismecafé thema-avonden in de BaLaDe is gratis. Het Autismecafé vervult een regiofunctie. Het vindt tweemaandelijks plaats met wisselende sprekers, behalve in de zomermaanden. Wij nodigen u graag uit voor de thema-avond op woensdag 29 mei.

Ineke Scheepstra is gedragswetenschapper en is werkzaam op scholen en in haar eigen praktijk. Ze heeft veel kennis opgedaan over autismespectrumstoornissen en gaat graag met u in gesprek over over welke problemen er ervaren worden zowel bij uzelf als vanuit de omgeving. Waar vraagt u een onderzoek aan? Hoe komt het dat er zoveel misdiagnoses worden gesteld? Waar loopt u tegenaan? Wat doet een school of werkgever ter ondersteuning? Hoe kijken we aan tegen een dubbele diagnose?

Tijdens deze avond delen we ervaringen en oplossingen. We willen met elkaar kennis en inzichten delen. Of je nu meer wilt leren over dit onderwerp, zelf ervaring hebt of mensen in je omgeving hebt die hiermee te maken hebben, er zal voor iedereen een boodschap zijn waar je iets aan hebt. Er is ruimte voor vragen en voor een betekenisvolle dialoog.

Wellicht hebt u ook nog vragen of ervaringen die u wilt delen. We zien u graag woensdagavond 29 mei in de BaLaDe om met ons in gesprek te gaan.

Deze avond is gratis toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. Ook voor jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), die vragen hebben over dit onderwerp.

U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst!

Verloop avond:

19.00 uur Ontvangst met koffie & thee

19.25 uur Welkom en start programma

19.30 uur Deel 1

20.30 uur Pauze

20.45 uur Deel 2

21.30 uur Napraten met een drankje

Locatie:

BaLaDe 1

5142 WX Waalwijk

Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!