In de eredienst van zondag 5 mei heeft Mariëlle van den Broek-Pruijsen het zilveren insigne met oorkonde van de VKB/PKN ontvangen omdat ze 25 jaar het orgel in de kerk heeft bespeeld. Mariëlle werd toegesproken door Co Vos voorzitter van het College van KRM. In de toespraak greep Co terug op de notulen van 16 november 1998 waarin haar vader Jo Pruijsen aan de kerkenraad meldde dat zijn dochter Mariëlle de zieke organist Johanna Melsen zou vervangen. Nadat Mariëlle extra orgellessen op een kerkorgel had gevolgd, welke voorspoedig gingen, kon zij in april 1999 worden aangesteld als organist van de hervormde gemeente Waspik. Samen met de twee andere organisten Corry Hakkert en Hanno Hommel, vormen zij al jaren een team om het monumentale De Crane orgel te bespelen. De Hervormde Gemeente Waspik is blij en dankbaar dat Mariëlle reeds 25 jaar het orgel met veel enthousiasme bespeelt. Wegens deze verdienste is een zilveren insigne met oorkonde aangevraagd bij de VKB/PKN welke is gehonoreerd. De voorzitter van de VKB afdeling Noord-Brabant en Limburg, dhr. Peter de Wit, overhandigde haar de onderscheiding, begeleid door een bouquet bloemen. De gemeente leden zongen haar Psalm 150 vers 1 en 2 staande toe onder orgelbegeleiding van Corry Hakkert. De kerkenraad van de hervormde gemeente hoopt dat Mariëlle nog lang het orgel mag bespelen tot eer en Glorie van de Heer.