Laat uw mening horen en denk mee over de huidige politieke standpunten in Waalwijk. Op maandagavond 13 mei om 20.00 uur, in wijkgebouw Zanddonk aan de Willaertpark 2a in Waalwijk, willen de fractieleden van CDA Waalwijk de agenda van de gespreksavond van de gemeenteraad van 20 mei met u bespreken. Van uw suggesties die avond zullen we gebruik maken in de bespreking van de raadsagenda met andere fracties en het college. Zo kunnen we gezamenlijk met u zoeken naar de beste oplossingen en proberen we op deze manier te streven naar besluitvorming met kwaliteit en een zo goed mogelijk draagvlak. Wij laten uw stem en onze stem horen in de raad.

Tijdens de gespreksavond van de gemeenteraad staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda;

Vaststelling bestemmingsplan ’Haven 8 West 2023’.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’Waalwijk, ETZ terrein’.

Startnotitie visie Hoefsven

Project “Weide-Akker” Skaeve Huse en flexwoningen - samenwerking met Casade.

Op 16 mei wordt in de raadszaal over de volgende twee niet onbelangrijke onderwerpen informatie verstrekt:

Uitgangspunten Landgoed Driessen.

Brede welvaart en Haven 8 Oost.

Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen.

Tenslotte willen we de komende periode (uitnodiging volgt nog) met geïnteresseerde jongeren in gesprek gaan over diverse onderwerpen die hen aangaan. We doen dit in een losse open setting met een drankje. Denk hierbij o.a. aan: ’Niet langer gedwongen thuis bij je ouders wonen’, want: ’Hoe kunnen we tot betaalbare woningen voor startende jongeren of jonge gezinnen komen?’ Op deze wijze willen we samen bouwen aan een leefbare toekomst.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Waalwijk.

Voor politieke vragen kunt u nu al mailen naar: cdebruijn@waalwijk.nl

Het CDA Waalwijk is verder te vinden op Facebook en www.cdawaalwijk.nl